Menu

De kracht van samenwerking

Op 16 november is het zover, het eerste online Vrouwen in de Techniek event. Een event waar wij lang naartoe hebben gewerkt, met het doel om meer meisjes en vrouwen te enthousiasmeren voor een studie of baan in de techniek. Een event voor jong en oud, man en vrouw. 

Om méér vrouwen in de techniekbranche te krijgen is het van groot belang dat er op verschillende vlakken inspanningen worden verricht om meisjes en vrouwen op een effectieve manier enthousiast te maken voor de techniek. 

In het onderwijs is het belangrijk dat stereotypering op een juiste manier wordt veranderd (daar waar het nog aanwezig is). Ook  is het in bepaalde situaties van belang dat ook ouders bewust worden gemaakt dat de techniekbranche ontzettend veel mogelijkheden biedt voor vrouwen. 

Tijdens het Vrouwen in de Techniek event wordt er dan ook aandacht besteed aan dit onderwerp middels een workshop sessie van VHTO. 

Ook spreken er verschillende vrouwen uit de techniek om onder andere leerlingen te laten zien hoeveel kansen de techniekbranche biedt, zowel op het gebied van persoonlijke ontwikkeling als carrièremogelijkheden.

Heeft de techniekbranche nog steeds een imago dat het een mannenwereld is? Niet écht meer, maar we staan ook nog niet bekend als de meest toegankelijke en vrouwvriendelijke branche. Met nog maar 14% werkende vrouwen in de techniek zijn we er nog lang niet, maar we zijn op de goede weg. 
Als wij meer vrouwen in de techniek willen krijgen, zullen we dan ook hard moeten werken aan ons imago. Gelukkig worden technische bedrijven zich er steeds meer van bewust dat zij effectiever vrouwen kunnen werven dankzij het aanpassen – of waar nodig verbeteren van hun werkgeversimago. Hoe meer technische bedrijven zich hiervoor inspannen, hoe groter onze schaalkracht en positieve impact op ons branche imago. 

Op 16 november gaan wij het samen doen; onderwijs, bedrijfsleven, studenten en huidige techniektalenten. Samen laten wij aan geïnteresseerden zien waarom werken in de techniek volop kansen biedt en laten technische bedrijven zich van hun beste kant zien voor werkzoekenden, zij – instromers én leerlingen van technische scholen. 

Maar laten we ons niet teveel blindstaren op enkel de instroom van nieuwe medewerkers, het is onderzocht dat meer dan 50% van de techniekvrouwen de branche weer verlaat binnen de eerste drie jaar. Als wij het aandeel van 14% dus willen verhogen naar 25%, zullen we ons ook méér moeten inspannen om werkende vrouwen in de techniek te behouden. 

Op het Vrouwen in de Techniek event vinden er dan ook verschillende interactieve sessies plaats, gericht op instroom, ontwikkeling én behoud van technisch talent. Onze missie is het verhogen van het aandeel werkende vrouwen in de techniekbranche en dit kan enkel effectief worden, wanneer wij dit samen doen.

Marjorie Woudenberg, oprichter Vrouwen in de Techniek

Registreer je nu gratis, voor hét techniek event van 2021

Deelname aan het online event is kosteloos en je kan op elk gewenst moment inloggen en ‘binnenlopen’ bij een van de workshops of bedrijfspresentaties. Het event start op 13:00 met de opening en zal tot ongeveer 16:00 uur duren.

Als technisch bedrijf deelnemen aan de stage & banenmarkt?

Wil jij als bedrijf deelnemen aan de stage & en banenmarkt? Om zo jouw organisatie op een positieve manier te presenteren aan studenten, zij – instromers en overige werkzoekenden? Neem dan contact met ons op. 

Neem contact met ons op