Menu

Inclusiviteit.. 

We lezen er steeds vaker over en het woord wordt inmiddels ook meer frequent gebruikt op de werkvloer. Maar wat houdt inclusiviteit eigenlijk in én vooral, waarom kan het zo’n krachtig woord zijn. 

Bij Vrouwen in de Techniek staat inclusiviteit als sinds de oprichting als één van de vier waardes centraal. Verbetering op dit vlak binnen organisaties, zal hand in hand gaan met het vergroten van het aandeel vrouwen in de techniek. 

Maar laten we jullie eerst nog iets meer vertellen over wat een inclusieve werkcultuur nu precies is. 

Een inclusieve werkcultuur is een omgeving waarin alle werknemers zich gewaardeerd, gerespecteerd, betrokken en ondersteund voelen, ongeacht hun achtergrond, identiteit, ervaringen, capaciteiten of kenmerken. Het gaat verder dan alleen het voldoen aan diversiteitsquota en het hebben van gelijke kansen. Het is een cultuur waarin diversiteit wordt erkend als een waardevolle troef en waarin actief wordt gestreefd naar het creëren van een omgeving waarin iedereen gelijke kansen heeft om te gedijen en bij te dragen aan het succes van de organisatie. Dit is natuurlijk van toepassing binnen elke sector en bedrijf, maar laten wij ons in dit geval natuurlijk wat meer richten op de technische sector. 

Wij hopen hiermee iedereen niet alleen een extra ‘zetje’ te geven om actiever om te gaan met inclusiviteit, maar jullie ook gewoon zorgvuldig te informeren. Zo maken wij gezamenlijk stapjes in de juiste richting. 

Nog niet overtuigd? Lees dan eens deze vijf voordelen van een inclusieve werkcultuur. 

 1. Diversiteit van perspectieven:

  • Een inclusieve werkcultuur moedigt diversiteit aan, wat betekent dat medewerkers met verschillende achtergronden, ervaringen en perspectieven samenwerken. Dit kan leiden tot creatievere en innovatievere oplossingen, omdat verschillende gezichtspunten worden meegenomen.
 2. Verbeterde prestaties en productiviteit:

  • Teams die zich gesteund en gewaardeerd voelen, presteren over het algemeen beter. Inclusieve werkomgevingen bevorderen een positieve sfeer, wat de motivatie en betrokkenheid van werknemers kan verhogen en zo de algehele productiviteit verbetert.
 3. Talentaantrekking en -behoud:

  • Organisaties met een inclusieve reputatie hebben vaak een grotere aantrekkingskracht op diverse talenten. Bovendien helpt een inclusieve cultuur bij het behouden van getalenteerde medewerkers, omdat zij zich gewaardeerd voelen en meer geneigd zijn om te blijven.
 4. Betere besluitvorming:

  • Diverse teams nemen vaak betere beslissingen. De verscheidenheid aan perspectieven en ervaringen zorgt voor een grondigere analyse van situaties en helpt bij het vermijden van groepsdenken.
 5. Verbeterde werknemersbetrokkenheid:

  • Werknemers die zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen, hebben over het algemeen een hoger niveau van betrokkenheid bij hun werk. Een inclusieve werkomgeving kan bijdragen aan een positieve bedrijfscultuur en werknemersbinding.

Al met al draagt een inclusieve werkcultuur bij aan een positieve werkomgeving, waarin diversiteit wordt omarmd en medewerkers de mogelijkheid hebben om hun volledige potentieel te benutten.