Menu

Samen naar 25%

Nog eventjes en we luiden alweer het nieuwe jaar in. Voor ons bij Vrouwen in de Techniek weer een jaar vol mogelijkheden om te werken aan onze missie: méér vrouwen in de techniekbranche. 

Persoonlijk kijk ik tevreden terug op afgelopen jaar en hoe wij als platform en community een positieve impact hebben kunnen maken op de arbeidsmarkt en in het bijzonder op techniekvrouwen. 

Samen met onder andere onze partners Equinix, SPIE, ERIKS, BIM Creators, Unbrick richten wij ons op een aantal pijlers; instroom, opleiding en behoud van vrouwen in de techniek en hier werken wij op verschillende manieren aan.  Een onderdeel hiervan is het enthousiasmeren en informeren van studenten, starters en zij – instromers voor een baan in de techniek, via de interviews en verhalen die wij delen van huidige techniekvrouwen. De wekelijkse verhalen worden ontzettend veel gelezen, waarna wij vaak benaderd worden door vrouwen die graag meer informatie willen ontvangen over een opleiding, zij – instroom traject of studie. Wij koppelen deze vrouwen vervolgens weer aan de opleiders en werkgevers binnen ons netwerk (geheel kosteloos voor elke partij). Voor ons is dit een belangrijke schakel in het proces om de instroom van vrouwen in de techniek te verhogen. 

"Het moet een combinatie van behoud én verhoogde instroom worden"

Onlangs organiseerden wij ons online event, waarbij opleiders, coaches, werkgevers, studenten en werkzoekenden elkaar vonden om kennis – en ervaringen uit te wisselen. Voor ons een waardevolle krachtenbundeling om te werken aan onze gezamenlijke missie. Want als wij écht een wezenlijk verschil willen maken, dan is het creëren van synergie tussen branches, werkgevers en opleiders essentieel. 

Volgens de cijfers van Techniekpakt is nog slechts 14% van de werkenden in de techniekbranche een vrouw. Maar hier gaan wij verandering in brengen, samen. Laten wij ons ook in 2022 actief inspannen om meisjes te laten zien dat een technische studie echt toekomstperspectief biedt én niet enkel voor jongens/mannen is. Laten wij samen met werkgevers zien waarom werken in de techniek vol opleidingsmogelijkheden – en carrièrekansen zit, zodat wij geïnteresseerden en zij – instromers over die drempel helpen. 
Zorg als bedrijf dat je goed aan je werkgeversmerk werkt; deel bijvoorbeeld leuke verhalen van vrouwen die bij jullie werken op social media, laat zien welke opleidings – en ontwikkelingsmogelijkheden jullie aanbieden en zorg er bijvoorbeeld voor dat jouw vacatureteksten niet te ‘mannelijk’ zijn opgezet. 

Waar een hogere instroom van meisjes in technische studies enorm van belang is, is ‘het bewaken van de achterdeur’ net zo belangrijk. Een deel van de startende techniekvrouwen verlaat de techniekbranche weer binnen hun eerste 3 jaar. Uit onze landelijke enquête onder techniekvrouwen kwam naar voren dat een prettige werksfeer – en cultuur een belangrijke reden is om te blijven werken bij een werkgever. Natuurlijk is dit niet branche specifiek, maar het geeft ons wel een gebied om meer aandacht aan te schenken. 

 

Sanne Bas - Focus Beroepsacademie-171 (1)

Help jij ook mee in 2022?

Een percentage van 25% werkende vrouwen in de techniek is natuurlijk een lange termijn doelstelling. Maar als wij ons er actief en bewust voor inspannen, dan ben ik ervan overtuigd dat dit percentage elk jaar toeneemt. Ook al staat dit percentage eind 2022 op 16%, dan is dit alsnog een significant verschil ten opzichte van dit jaar en weten wij dat er netto méér vrouwen de techniekbranche zijn ingestroomd dan dat er vrouwen onze branche hebben verlaten. 

Werk jij ook in 2022 actief mee aan onze missie? Of je nu als techniekvrouw je verhaal deelt en andere meisjes – en vrouwen enthousiasmeert, als opleider laat zien waarom een technische studie vol kansen zit, óf als werkgever actief bijdraagt aan een beter ‘branche imago’; gezamenlijk gaat het ons lukken, daar ben ik van overtuigd. 

Ik kijk er dan ook ontzettend naar uit om samen met jullie werken in 2022 en er een succesvol jaar van te maken.

 

Marjorie Woudenberg
Initiatiefnemer Vrouwen in de Techniek